Pinomatic Oy toimittaa puunjalostuslaitoksen Vaaran Palkki Oy:lle Tervolaan

4.5.2020

Pinomatic Oy on tehnyt Vaaran Palkki Oy:n kanssa yhteistyösopimuksen uuden jalostustehtaan koko puunjalostustuotannon automatisoimisesta.

Pinomaticin toimitukseen kuuluu sormijatkoslinja, painumattoman hirren valmistuslinja, sekä lopputuotteen höyläyslinja. Toimitus sisältää siis koko jalostustuotantoprosessin; puutavaranippu tuodaan linjan alkupäähän ja se jalostetaan automaattisessa prosessissa liimatuiksi tuotteiksi. Uudessa jalostustehtaassa tuotetut tuotteet menevät loppuasiakkaille, kuten hirsitalovalmistajille, talotehtaille, sekä muille jakelukanaville.

Kauppa on Pinomaticin historian suurin toimituskokonaisuus ja Suomen oloissa suurimpia yksittäisiä investointeja rakennuspuusepänteollisuuteen. Vaaran Palkin uusi tehdas tuottaa noin 1500 hirsitalon tarpeen, joka on noin 60 000 m³ painumatonta hirttä tai palkkia vuodessa.  Toimitus valmistuu maaliskuussa 2021 ja projekti työllistää Pinomaticin henkilökuntaa vuodeksi eteenpäin.

Pinomatic valmistaa puunjalostusteollisuudelle tuotantolinjoja ja laitteita kokonaistoimituksina 32 vuoden kokemuksella. Kaikki tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan alusta loppuun saakka Pinomaticin tehtaalla Kauhajoella. Asiakkaita ovat sahatavaran jatkojalostajat, kuten liimapuu-, hirsitalovalmistus-, CLT-, LVL- ja vaneritehtaat. Pinomatic on alallaan Suomen markkinajohtaja ja on viime vuosina vahvistanut asemiaan ulkomailla voimakkaan kehitystyön tuloksena. Viennin osuus tuotannosta on lähes 40%. Perheyrityksen liikevaihto on noin 9 miljoonaa euroa. Työntekijöitä yrityksessä on 52 ja tuotantotilaa on käytössä 7200 m2.

Veljekset Vaara -konserni on perustettu 1981 ja puuta sahaavan emoyhtiön lisäksi siihen kuuluu puunhankintayhtiö Vaaran Metsä Oy ja hirsituotantoa varten perustettu Vaaran Palkki Oy. Työntekijöitä koko konsernissa on noin 80 henkilöä.

Uuden tuotantolaitoksen rakentaminen Tervolan Puupuistoon on aloitettu ja tavoitteena on saada tilat valmiiksi alkuvuoteen 2021 mennessä, jolloin myös laiteasennukset päästään aloittamaan. Tehtaalla valmistettavat hirsiaihiot ovat korkeudeltaan 300 mm ja yleisin leveys on 205-270 mm. Tehdas tulee työllistämään noin kaksikymmentä henkilöä.

Viimeisintä teknologiaa olevat laitteet mahdollistavat Vaaran Palkki Oy:n jatkojalostuksen tason nostamisen ja pitkällä tähtäimellä koko tuotannon jatkojalostamisen. Uudessa 7600 m2 tuotantolaitoksessa panostetaan erityisesti hirsiaihion tuotantoon. Lisäksi tehdas tuottaa sormijatkettuja ulkoverhousaihioita ja muita sormijatkettuja rakennustuotteita sekä liimapuupalkkeja.