Meiltä saat tuotteet CLT- ja liimapalkkituotantoon

Tuotteet myös sahateollisuuden jatkojalostukseen käyttökohteiden ja tarpeiden mukaan.

SAHATEOLLISUUDEN JATKOJALOSTUS

Sahateollisuuden jatkojalostus on yksi vahvimpia toimialueitamme ja erilaisille tuotantolinjoille olemme tehneet yli sata projektia.

Osaamisalueisiin kuuluu mm. katkaisusaha- ja sormijatkoslinjat, höylä- ja maalauslinjat, vannesahalinjat sekä rimoituslinjat.

Kysy ratkaisujamme myös tuotannon muihin kohteisiin!

Meiltä saat tuotteet CLT- ja liimapalkkituotantoon

Katkaisusahalinjat

Optimoiville katkaisusahalinjoille voimme toimittaa koko katkaisulinjan: nipun purku, skanneri, katkaisusaha ja huippunopeat erikoispinontalaitteet.

Sormijatkoslinjat

Sormijatkoslinjan automatisointiin toimitamme laitteita parantamaan linjan kapasiteettia ja ergonomiaa. Ratkaisuillamme on pystytty lisäämään jo olemassa olevan sormijatkoskoneen kapasiteettia jopa 40 prosenttia, ilman että sormijatkoskonetta on tarvinnut uusia!

Meiltä saat tuotteet CLT- ja liimapalkkituotantoon

Höylälinjat

Meiltä löytyy ratkaisut erityyppisille höylälinjoille. Eri dimensioille ja nopeuksille on saatavilla omat vakiolaitteet. Linjalla voidaan käyttää alipainetartuntaa tai kaatolaitetta. Voimme toimittaa höylälinjoille täydellisen mekanisoinnin höylän syötöstä vastaanottoon, aina suurtehohöylien nopeuksille saakka.

Maalauslinjat

Pinomatic toimittaa linjat sekä leveiden että kapeiden kappaleiden maalaukseen.

Meiltä saat tuotteet CLT- ja liimapalkkituotantoon

Vannesahalinjat

Pinomatic toimittaa mekanisoinnit erilaisille vannesahalinjoille.

Rimoituslinjat

Toimitamme laitteet kuivaamonippujen käsittelyyn ennen ja jälkeen kuivauksen.

OVI- JA IKKUNATUOTANTO

Ovi- ja ikkunateollisuudelle olemme tehneet satoja projekteja.

Ovien varustelu- ja pakkauslinjoille tarjoamme kokonaistoimituksia. Linjalla saavutetaan erittäin hyvä työskentelyergonomia, koska ovea ei nostella käsin ja käsitellä missään vaiheessa. Ratkaisut löytyy jokaiselle eri työvaiheelle.

Ikkunateollisuudelle toimitamme koneistuslinjoja, joissa työstökoneet linkitetään yhdeksi kokonaisuudeksi. Toimituksia on ollut pienimmistä linjoista aina pisimmillään yli 400 metriä pitkiin suurtuotantolinjoihin. Ratkaisut löytyy sekä puite- että karmilinjojen mekanisointiin.

Tässä esimerkkejä toteutuksesta.

LIIMALEVYN VALMISTUS

Liimalevypuristin toimituksia olemme tehneet ympäri maailman yli sata.

Monet puristinlinjatoimitukset ovat olleet liimalevyn valmistukseen eri puulajeille, mutta useita toimituksia on ollut myös komponenttivalmistukseen ovi- ja ikkunatehtaille.

Meiltä saat tuotteet CLT- ja liimapalkkituotantoon

LIIMAPALKKITUOTANTO

Meiltä saat tuotteet CLT- ja liimapalkkituotantoon. Pinomatic on ollut rakentamassa erikokoisia tuotantolinjoja liimapalkeille ja omaa näin vahvan osaamisen liimapalkkituotannon linjoista.

CLT TUOTANTO

Meiltä saat tuotteet CLT- ja liimapalkkituotantoon. Pinomatic tarjoaa tuotantolinjaratkaisut massiivisten ristiinliimattujen puisten runkorakenteiden eli CLT-levyjen ja elementtien tuotantoon.

Käyttökohteiden ja tarpeiden mukaan tuotannossa tarvitaan varsinaisen elementin liimauksen lisäksi pinnan hionta, aukkojen jyrsintää ja valmiissa taloelementeissä eristeiden, ovien ja ikkunoiden varustelua. Elementteihin tarvittavat lamellit voidaan sormijatkaa ja höylätä samassa tuotantolaitoksessa.

HIRSITALOTUOTANTO

Pinomatic tarjoaa hirsitalotuotannon kokonaisuuden, johon kuuluvat tuotantoratkaisut lamellihirren ja painumattoman hirren tuotannosta aina höyläämiseen, työstämiseen ja pakkaamiseen saakka.

Meiltä ratkaisut asiakkaiden eri kapasiteettitarpeisiin!

Ota yhteyttä ja kysy lisää: Matias Rantala, 040 809 4942.

Previous slide
Next slide

LISTA, PANEELI JA PARKETTI

Meiltä saat tuotteet CLT- ja liimapalkkituotantoon

Lista-, paneeli- ja parkettitehtaille olemme tehneet satoja projekteja ympäri maailman.

Meiltä saatte linjat sekä leveiden että kapeiden kappaleiden pintakäsittelyyn.

Suurimmissa toimitetuissa linjoissa kappaleet pintakäsitellään kolmeen kertaan ja ne liikkuvat linjalla yli 230 metrin matkan!

Toimitamme mekanisoinnit myös MDF linjoille.

LAVATEOLLISUUS

Lavat, Puupakkaukset, Kelat

Pinomatic on kehittänyt monia tuotantolinjaratkaisuja lavateollisuuden tarpeisiin.

Pinomatic pinonta- ja pinonpurkulaitteita voidaan käyttää lavakoneen syötössä ja myös lavakoneen jälkeen pinoamassa valmiita lavoja. Pinomatic laitteilla voidaan myös syöttää suoraan lavakoneen kasetteihin. Olemme kehittäneet myös kameralaitteen, joka tunnistaa kappaleiden vajaasärmäpuolen ja kappaleet syötetään kasetteihin oikein päin käännettyinä.

Tarttujavaihtoehdoista löytyy ratkaisut myös vajaasärmäiselle puutavaralle, sekä mekaaninen tarttuja nipuille joissa yläpinta ei ole tasainen.

Valikoimastamme löytyy erilaiset pinontalaitteet asiakkaiden tarpeiden mukaan, esimerkiksi pinoasemien määrän mukaan.

Meiltä saat tuotteet CLT- ja liimapalkkituotantoon

VANERITEOLLISUUS

Pinomatic tarjoaa vaneriteollisuudelle pinonta- ja pinonpurkulaitteita sekä erilaisia kuljetin- ja mekanisointiratkaisuja ja nipunkääntölaitteita.

Pinontalaitteissa hyödynnetään muun muassa alipainetekniikkaa. Ratkaisuilla saadaan joustavuutta ja kustannustehokkuutta tuotantoon, kun samalla alipainepinontalaitteella pystytään pinoamaan useita laatuja ja dimensioita samanaikaisesti, esimerkiksi valmiita vanerilevyjä asiakaskohtaisiin pinoihin. Toimittamissamme pinontalaitteissa on ollut enimmillään 15 pinopaikkaa rinnakkain. Pinonta- ja pinonpurkulaitevalikoimastamme etenkin mallit Pinomatic 2400 ja 3400 soveltuvat erittäin hyvin vanerituotannon tarpeisiin.

Muista mekanisointilaitteista esimerkkinä voidaan mainita nipunkääntölaitteet, joita voidaan käyttää vanerituotannon eri vaiheissa,  viilunippujen tai vanerinippujen kääntämiseen. Kääntöasemassa nippu tuodaan ja vastaanotetaan kääntölaitteen samasta kohdasta, jolloin laitteen tilantarve on pieni.
 

LVL TUOTANTO

LVL tuotantoon Pinomatic tarjoaa erilaiset pinonta- ja pinonpurkulaite- sekä
k
uljetinjärjestelmät.

Pinontalaitteissa hyödynnetään muun muassa alipainetekniikkaa.

LVL palkkien käsittelyyn suunniteltu nostolaite kykenee käsittelemään enimmillään 16 metrisiä ja 500 kg painavia LVL palkkeja. Laitteisto soveltuu myös matalaan tilaan.

PINOMATIC IPC - LINJAVALVONTAJÄRJESTELMÄ

Pinomaticin toimituksissa on yleistynyt linjavalvontajärjestelmän käyttö, minkä ansiosta koko linjan ohjaus saadaan liitettyä yhteen pisteeseen. Pinomaticin kehittämän Pinomatic IPC (Integrated Production line Control) –järjestelmän avulla linjan käyttöaste saadaan nousemaan huomattavasti keskitetyn ohjauksen ansiosta. Aseteajat lyhenevät kun ne voidaan tehdä yhdestä paikasta ja mahdolliset häiriötilanteet saadaan nopeasti paikallistettua ja siten purettua käyttämättä aikaa häiriön etsintään. Järjestelmään voidaan liittää myös muilta toimittajilta linjaan tulevat työstökoneet tai laitteet. Uusissa koneissa tämä ohjausominaisuus löytyy lähes poikkeuksetta.

Tuotteille omat reseptit

Kaikille linjalla työstettäville tuotteille voidaan tehdä oma ajosuunnitelma ja tallentaa esimerkiksi Excel-muodossa tiedostoon, josta erän tiedot noudetaan. Kun tiedosto on noudettu valvontatietokoneelle, siitä muodostuu resepti, jonka tietojen perusteella ohjataan linjan koneita.

Linjavalvontajärjestelmän ajosuunnitelmasta muodostetulla reseptillä ovat esimerkiksi kuljetinnopeudet, laitteiden asetukset, ynnä muut tekniset asetukset. Kun linjalla työstettävä tuote vaihtuu, linjan tekniset asetukset saadaan muutettua helposti, vain reseptitiedostoa vaihtamalla, yhdeltä päätteeltä. Ajosuunnitelmaa voidaan muuttaa vielä järjestelmän päätteeltä tai koneiden asetuksia tarkistaa ja muuttaa myös ajon aikana. Kun ajoerä on ajettu loppuun, voidaan se kuitata ajetuksi sekä liittää siihen todelliset ajomäärät hylky- ja laatutietoineen. Samaan järjestelmään liitetään laitteiden tilatietojen lisäksi mahdolliset häiriöt, ruuhkatilanteiden hälytykset ja turvapiirien tilatiedot.

Linjavalvontajärjestelmän tuoma huomattava hyöty on asetteen teon nopeus ja se että uutta tuotetta voidaan alkaa syöttämään linjalle heti kun uusi resepti on otettu käyttöön. Tämä korostuu etenkin pitkillä linjoilla, kuten pintakäsittelylinjoilla. Valvontajärjestelmiä on toimitettu myös muun muassa palkkilinjoille, höylälinjoille, sahauslinjoille ja elementtilinjoille.

Valvontajärjestelmästä saadaan erilaiset tilastot ja raportit, esimerkiksi hylky, juoksumetrit, kappalemäärät, kuutiot, ajonopeudet ja niin edelleen. Asiakaskohtaisesti kartoitetaan mitä tuotannon tilastointi- tai seurantaominaisuuksia asiakas haluaa. Valvontajärjestelmän avulla linjan ylläpito voidaan laajentaa koskemaan myös koneiden käyttöastetta ja kunnon valvontaa.

VAKIOTUOTTEET

Tuotantolinjojen toteutuksessa käytämme vakiotuotteitamme yhdistettynä asiakkaan tarvitsemiin yksilöllisiin ratkaisuihin.

Täällä voitte tutustua vakiotuotteisiimme.

Meiltä saat suunnittelun valmistuksen ja käyttöönoton

Pinontalaitteet

Pinontalaitteitamme on useita eri vakiomalleja, jotka soveltuvat tiettyyn tarkoitukseen tuotannossa. Tutustu pinontalaitemalleihimme, ja kysy tarvittessa lisää!

Kuvassa Pinomatic 7400.

Alla kaikki pinontalaitteemme!

Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Pinomatic 1900
Pinomatic 1900 pinontalaite on pitkän tuotekehityksen tulos, ja sen vuoksi laitteen toimintavarmuus on ensiluokkainen. Laite soveltuu lukuisiin kohteisiin eri puolilla tuotantoa. Yleisimmin Pinomatic 1900 nähdään linjojen syötössä ja vastaanotossa, tai suoraan työstökoneiden etu- ja takapuolella.
Pinomatic 2400
Pinomatic 2400 pinontalaite on suunniteltu kohteisiin, joissa linjanopeudet ovat suuria ja käytössä on useita pinopaikkoja. Laite asennetaan usein linjojen alku- tai loppupäähän, tai suoraan nopeiden työstökoneiden syöttöön tai vastaanottoon.
Pinomatic 3400
Pinomatic 3400 pinontalaite on toiminnaltaan kuten sisarmalli 2400, mutta se on tarkoitettu linjoille joilla käsitellään isompia ja raskaampia kappaleita.
Pinomatic 5430
Pinomatic 5430 nostinlaite on järeää mallistoa ja sitä käytetään pääasiassa puutavaran syötössä tuotantolinjalle.
Pinomatic 1930
Pinomatic 1930 on suunniteltu kutistepakattujen paneeli- ja listanippujen pinoamiseen. Tällä laitteella puutavaranipuista tulee suoria ja laite ei riko pakkausmuovia. 1930 malli korvaa aiemman markkinoilla olleen 1920 pinontalaitteen.
Latimet
Ladinpinontalaitteet kokoavat kokonaisia puutavaranippuja. Näitä pinontalaitteita on asennettu muun muassa höylä-, maalaus- ja sormijatkoslinjoille.
Pinomatic OS
Pinomatic OS on nopeille katkaisusahoille tarkoitettu erikoispinontalaite. Laitteessa on moottoroitu sivusiirtolaite, joka siirtää kappaleet hallitusti pois sahan kuljettimelta. Näin ollen sahan potkaisijaa ei tarvita.
Pinomatic OSL
Pinomatic OSL on perusratkaisultaan samanlainen kuin OS. Pinomatic OSL soveltuu linjoille joita ei ole nostettu ylös. Pinontalaitteessa on ylöspäin nousevat kuljettimet, jolloin pinokorkeus on korkeampi kuin työstölinja.

Kuljettimet

Lähes jokainen toimituksemme sisältää myös erinäisen määrän kuljettimia. Toimitusohjelmamme sisältää hihna-, rulla- ja ketjukuljettimet, jotka valmistetaan asiakaskohtaisesti, tilaajan tarpeiden mukaan.

Kuljettimia löytyy kevyistä huonekalukomponenttikuljettimista aina järeisiin puutavaranipun siirtokuljettimiin. Juuri oikeanlaiset kuljettimet yhdistettynä osaavaan ohjelmointiin muodostavat toimivan tuotantolinjan perustan.

Skannerit

WOOD VISION EVO4

Pinomatic Wood Vision Evo4 on uusi, entistäkin tehokkaampi ja tarkempi neljännen sukupolven skanneri, jossa on paljon uutta tekniikkaa, mm. uudet kamerat ja tuplamäärä lasereita. Skanneri on neljältä sivulta puuta laaduttava järjestelmä pitkittäiseen mittaukseen. Laitteen toiminta perustuu kameroiden, laserprojektoreiden ja edistyksellisen tietokoneohjelman yhteistoimintaan.

Yleisimmin Wood Vision Evo4 skanneria käytetään laadutuksessa esimerkiksi optimoivilla katkaisusahalinjoilla ja höylälinjoilla, mutta laite soveltuu kaikkeen laaduttamiseen, jossa kappale liikkuu pituussuunnassa.

Katso video

Kutistepakkauskone

Pinomatic HotLine -kutistepakkauskone soveltuu pitkien kappaleiden kuten listojen, paneelien ja parkettien paketointiin. Paketointiosassa niput kääritään automaattisesti muovirullasta tehtävään kääröön, jonka päät hitsataan tiiviiksi. Tämän jälkeen nippu siirtyy uuniin, jossa muovi kutistuu tiiviisti nipun ympärille. 

Kutistepakkauskonetta saa kahdella eri kapasiteetilla sekä monilla eri lisävarusteilla, asiakkaan vaatimusten mukaan.

Toimitusohjelmamme sisältää laitteet myös leveiden kappaleiden, kuten ovien ja liimalevyjen paketointiin.

Varastossamme molempia malleja kutistepakkauskoneita valmiina nopeaan toimitukseen!

Ota yhteyttä ja kysy lisää: Sami Malinen, 050 367 7599.

 

Sahauslaitteet

Olemme valmistaneet useita erikoiskatkaisulaitteita asiakkaidemme vaatimusten mukaan. Laitteita on asennettu muun muassa karmikomponenttien katkontaan, liimattujen komponenttien halkaisuun ja paloitteluun liimalevypuristimen yhteyteen, höyläkoneiden eteen ja taakse komponenttien mitallistamiseen, sekä sormijatkoskoneiden jälkeen.

Pinomatic CC-660

Uutuus optimoiva katkaisusaha soveltuu määrämittapituuden katkaisuun, kappaleen pituusoptimointiin ja vikojen poistoon ja se on helposti liitettävissä kaikkiin markkinoilla oleviin skannereihin.

Laitteen kehityksessä on hyödynnetty Pinomaticin yli 30 vuoden koneenrakennus osaamista. Suunnittelun lähtökohtana on ollut tukeva runko sekä kestävien komponenttien ja materiaalien käyttö.

Puristimet liimaukseen

SmartPress

SmartPress puristin on jatkuvatoiminen, joka on suunniteltu pienten liimalevysarjojen valmistukseen. Puristimella saadaan hyvä liimasauma jo kolmen minuutin läpiajolla, ja siihen voidaan asentaa useita lisävarusteita.

 

InnovaPress

InnovaPress puristin on jatkuvatoiminen, jonka patentoitu liimoitin sallii säleille 300m / min syöttönopeuden. Puristin voidaan toimittaa myös kampa-, ruisku tai telaliimoittimella.

CrossPress X-3500

CrossPress on Pinomatic puristinperheen uusin tuote ja se on suunniteltu CLT levyn valmistukseen. Laitteessa yhdistyvät Pinomaticin pitkä kokemus puristimien rakentamisesta ja oman suunnitteluosastomme innovatiiviset ratkaisut. Toimituskokonaisuuteen kuuluu puristimen lisäksi kuljettimet ja liimanlevitys kerrosten väliin.

Tekniset tiedot:

Puristus korkeus                        70 – 400 mm

Puristus leveys                            2,4 – 3,5 m

Puristus pituus                            2,3 – 18 m

Puristus paine                             0,6 – 1 N /mm²

Muut puristinmallit

Valmistamme puristimia myös hirsi- ja palkkiteollisuuteen.

Kitkapuristimet

  • Lamellipituudet 12 m
  • Liimoitin riippuen liimatyypistä

Hirsipuristimet: sisältäen automaattisen liimoitus- ja ladontajärjestelmän

Previous slide
Next slide