Toimitamme materiaalinkäsittelylaitteita puualan yrityksille ympäri maailmaa

JPJ-Wood Oy ja Pinomatic Oy allekirjoittivat sopimuksen höylälinjan toimituksesta loppuvuodesta 2021. Projekti on ensimmäinen yhteinen projekti puunjalostukseen keskittyneen JPJ-Woodin kanssa. Toimitukseen kuuluu höylälinjan mekanisointi, joka sisältää rimapakettien purun ja höylän syötön sekä höylän jälkeiset kuljettimet. Lisäksi trimmeri mahdollistaa höyläyksen jälkeen tuotteen tarkkuuskatkonnan. Kappaleet voidaan myös jakaa laadun mukaan kahdelle eri latimelle. Linjastoon kuuluu myös lujuuslajittelu sekä vanteutus ja huputus. Linja on ollut tuotannollisessa käynnissä syyskuun 2023 alkupuolelta lähtien.

”Lay-out suunnittelu, tarjous ja kaupanteko vaiheet hoituivat Pinomaticin kanssa ammattimaisesti ja hyvässä hengessä. Osaltaan myös heidän referenssit ja toimintamallit eri projektien hoidossa vakuuttivat meidät. Pinomatic suunnitteli layoutin ja ratkaisut niin, että kaikki toiminnot saatiin mahtumaan samalle linjastolle,” kertoo JPJ-Woodin toimitusjohtaja Markus Luodelahti.

JPJ-Wood on yksityinen perhesaha Pirkanmaalla Juupajoen kunnassa. Yritys on perustettu vuonna 1994 ja työllistää 60 henkilöä. JPJ-Woodin liikevaihto vuonna 2022 oli 57 miljoonaa euroa. Yritys valmistaa pääasiassa vientimarkkinoille sahattuja sekä höylättyjä tuotteita vahvalla puunjalostuksen ammattitaidolla. JPJ-Wood käyttää tuotannossaan 100 %:sesti kotimaista ja uusiutuvaa raaka-ainetta. Vientiin menee yli 90 %, yli 30 maahan, mm. Iso-Britannia, Keski-Eurooppa, Pohjois-Afrikka, Arabimaat, Kiina, Japani ja Australia.

Pinomatic Oy toimitti Vaaran Palkki Oy:n uudelle tuotantotehtaalle painumattomien hirsiaihioiden tuotantolinjan. Tuotantolinja on Pinomaticin ensimmäinen toteutus tervolalaiselle perheyhtiö Veljekset Vaara konsernille ja hirsituotantoa varten perustetulle Vaaran Palkki Oy:lle. Toimitus käsitti painumattoman hirren valmistuslinjan lisäksi höyläys- ja sormijatkoslinjan.

Yhteistyö aloitettiin elokuussa 2019. Rakennusprojekti sujui suunnitelmien mukaisesti ja asennukset sekä koeajot päästiin aloittamaan aikataulussa. Yhteistyö huipentui uuden tuotantolaitoksen valmistumiseen Tervolan Puupuistossa vuoden 2021 alkupuolella.

Tehtaalla valmistettavat hirsiaihiot ovat korkeudeltaan 300 mm ja yleisin leveys on 205-270 mm. Vaaran Palkin tehtaan kapasiteetti on tuottaa hirttä noin 1500 hirsitaloon, joka on noin 60 000 kuutiota painumatonta hirttä ja palkkia vuodessa. Tervolalaisyritys tuottaa hirsiä alihankkijana useammalle hirsitalovalmistajalle. Tehdas työllistää noin kaksikymmentä henkilöä.

Viimeisintä teknologiaa olevat laitteet mahdollistavat Vaaran Palkki Oy:n jatkojalostuksen tason nostamisen ja pitkällä tähtäimellä koko tuotannon jatkojalostamisen. Uudessa 7600 m2 tuotantolaitoksessa panostetaan erityisesti hirsiaihion tuotantoon. Lisäksi tehdas tuottaa sormijatkettuja ulkoverhousaihioita ja muita sormijatkettuja rakennustuotteita sekä liimapuupalkkeja.

Veljekset Vaara on perustettu 1981. Konserniin kuuluvat lisäksi Vaaran Palkki Oy ja Vaaran Metsä Oy. Liikevaihto on 45 miljoonaa euroa (2022). Työntekijöitä koko konsernissa on noin 100 henkilöä.

Pinomaticin ja Protacin kumppanuus alkoi vuonna 2015. Siitä lähtien Pinomatic on ollut mukana yrityksen tuotannon suunnittelutyössä ja toteutuksessa. Vuosien varrella yhteistyössä on toteutettu monenlaisia hankkeita. Pinomatic on toimittanut laitteita ja linjoja mm. pintakäsittelylinjasta höylän loppupään mekanisointiin, paneelinippujen automaattisen kutistepakkaamiseen ja rimasahan ja höylälinjan väliseen mekanisointiin. Viimeisin projekti on täysin uusi korkean kapasiteetin -, pitkälle automatisoitu höylälinja. Uusi suurikapasiteettinen höylälinja mahdollistaa useiden erilaisten materiaalien joustavan käsittelyn ja raaka-aineesta saatavan parhaan hyödyn, jolloin on mahdollista valmistaa kahta eripituista lopputuotetta samaan aikaan raaka-aineen käytön optimoimiseksi.

”Pinomaticin projektisuunnittelu on tarjonnut räätälöidyt ratkaisut Protacin tuotantotarpeisiin. Projektit on toteutettu suunnitelmallisesti ja onnistuneesti, ja ne ovat tukeneet Protacin systemaattista ja jatkuvaa tuotannon kehitystyötä”, toteaa Pinomaticin edustaja Vincent Planté Finnso Bois’lta.

Rose Group perusti Protacin vuonna 1995. Rose Group on ranskalainen puurakentamiseen erikoistunut perheyritys, joka sijaitsee Lamballe-Armorin kunnassa läntisessä Ranskassa Côtes-d’Armorin kaupunginosassa Bretagnen alueella. Yritys aloitti toimintansa vuonna 1949. Nykyään Rose Group on Ranskan johtava maatilarakennusten rakentaja ja toimittaja. Yrityksellä on ollut palava halu luoda menestyksekäs konsepti tarjotakseen asiakkailleen laadukasta rakentamista.

E.T. Listat on suomalainen rakentamisen ja sisustamisen vahva osaaja. Yritys valmistaa rakennuslistoja ja -profiileita sekä sisustuspaneeleita ja luonnonpuulattioita. E.T. Listat on perustettu 1972. Pitkä kokemus ja määrätietoinen kehitystyö on tehnyt ET-Listat-merkistä alan laatu- ja markkinajohtajan. 

Pinomaticin ja E.T. Listat Oy:n yhteistyö on ollut pitkäikäistä jatkuen yli 20 vuotta. Tuotantoautomaatiota on toimitettu yrityksen lähes jokaiseen tuotantovaiheeseen. Yritys on kehittänyt määrätietoisesti tuotantomenetelmiään ja panostanut voimakkaasti tuotannon automatisointiin. Tässä kehitystyössä Pinomatic on ollut mukana.

E.T.-Listat investoi mm. sormijatkoksen kapasiteetin kasvattamiseen ja tuotannon tehokkuuden lisäämiseen ja hankki uuden sormijatkos- ja vannesahalinjan. Pinomaticin toimitus sisälsi mm. nipunpurkulaitteiden, automaattisen ladonnantekolaitteiston, kuljettimien ja syöttölaitteistojen lisäksi kaksi suuritehoista Pinomatic CC-760 S optimoivaa katkaisusahaa sekä Pinomatic WoodVision Evo4 skannerin.

E.T. Listat Oy:n myynti- ja ostojohtaja Pasi Rautio: ”Olemme saaneet Pinomaticista pikäaikaisen ja luotettavan kumppanin. Investointimme tuloksena saimme sormijatkoksen kapasiteetin kasvamaan. Nykyään kaikki sormijatketaan, jotta saadaan tuote oikeanpituiseksi. Sormijatkettu puutavara menee pintakäsittelyyn höylille ja maalaamolle ja saadaan pidemmälle jatkojalostettuja tuotteita. Aiemmin töitä tehtiin kolmessa vuorossa eikä sekään riittänyt, joten sen vuoksi tarvittiin automaatiota ja lisää tehoa tuotantoon. Projekti on sujunut oikein hyvin eikä mitään yllätyksiä ole tullut.”

”Pinomaticin valinta toimittajaksi perustui heidän kykyyn tarjota innovatiivisia ratkaisuja meidän vaatimuksiimme sahauslinjan suhteen Lohjan Kertopuutehtaalle.”

Metsä Wood, Eero Lampola

Pinomatic Oy on tehnyt Nerkoon Höyläämön – Kihniöllä sijaitsevan perheyrityksen, kanssa yhteistyötä jo pitkään. Nerkoon Höyläämö käyttää tuotannossaan vuodessa noin 45 000 m3 puutavaraa, kuusi- ja mäntypuuta. Yhtiö tuottaa ulko- ja sisälevyjä ja -listoja sekä kyllästettyjä tuotteita. Pinomatic toimitti yritykselle ensimmäisen toimituksensa, maalauslinjan mekanisoinnin jo 15 vuotta sitten. Sen jälkeen yhteistyötä on tehty tasaiseen tahtiin – mm. viimeisimpinä vuoden 2019 alkupuolella toimitettu höylälinja ja vuonna 2020 puutavaranipun purkulaitteisto.

Uusi investoitu höylälinja on yksi kolmesta tehtaalla sijaitsevasta höylälinjasta. Tällä linjalla ajetaan pääasiassa pienempiä tuote-eriä ja nopeita toimituksia, joten linjan automaatioon on panostettu. Linja asennettiin uuteen 650 m2 rakennukseen, joka rakennettiin varta vasten linjan tarpeiden mukaan.

Vuosien varrella yhteistyössä on tehty monia erilaisia projekteja, jotka ovat toteutuneet kokonaisuudessaan hyvin. Nerkoon Höyläämön tuotantoa on kehitetty useilla yhteisillä projekteilla. Aikataulussa on pysytty ja muutostarpeet on ratkaistu onnistuneesti. Jokainen projekti on viety loppuun onnistuneesti.

Kontiotuotteen uudella tuotantolinjalla valmistetaan Kontiotuotteen painumatonta SmartLog-hirttä. Kontiotuotteen mukaan hirrelle on suurta kysyntää kotimaan markkinoiden lisäksi myös maailmanlaajuisesti. Tällä hetkellä Kontiotuote toimittaa Suomen lisäksi rakennuksia vuosittain noin kolmeenkymmeneen eri maahan, Ranska, Venäjä, Japani ja Ruotsi ovat suurimpia vientimaita. Investointi tulee lähes kaksinkertaistamaan Kontiotuotteen hirsituotannon kapasiteetin. Maailman ainoana hirsitalotuottajana Kontiotuote jalostaa ja tuottaa puutuotteet itse, tukista valmiiksi lopputuotteeksi saakka.

SmartLog–hirren valmistuslinja on ensimmäinen laatuaan maailmassa ja tämä tosiasia asetti erityisiä vaatimuksia hankinnalle. Etsittiin alan parhaita osaajia ja laitetoimittajia laajasti ympäri maailmaa ja lopulta löydettiin tarvittava osaaminen Suomesta. Sloveniasta toimitettua höylää lukuun ottamatta kaikki laitteet on suunnitellut ja toimittanut kauhajokinen Pinomatic Oy.

Toimitukseen sisältyi painumattoman hirren valmistuslinja kokonaisuudessaan. Käytetty teknologia perustuu pääosin suomalaiseen osaamiseen ja on työllistänyt suomalaisia. Aikataulullisesti ja teknologisesti haastava projekti onnistui erinomaisesti yhteistyössä Pinomatic Oy:n kanssa. Kontiotuotteen pitkän ja vahvan osaamisen pohjalta uudelle tuotantolinjalle asetettiin korkeat vaatimukset, joihin Pinomatic vastasi innovatiivisilla ja asiakaskohtaisesti suunnitelluilla ratkaisuilla ja korkealla automaatiotasolla.

Pinomatic Oy toimitti SWM-Woodille uuden combilinjan maaliskuussa 2019. Investoinnilla SWM-Wood nopeutti rimoitusta ja paketointia. Linjan uudet ja tehokkaat ratkaisut käsittelevät varsinkin leveitä sahatavarakappaleita hellävaraisemmin.

Combilinja on Pinomaticin ensimmäinen toimitus SWM-Woodille. Linja suunniteltiin alusta lähtien yksilöllisesti asiakkaan tarpeisiin. Linjaa ideointiin asiakkaan kanssa pitkään ja lopulta löydettiin oikeat ratkaisut. Pitkäjänteisen suunnittelun lähtökohtana oli linjan helppokäyttöisyys ja se, että lämpökäsitellylle puulle on tärkeää niin hellävarainen käsittely, että missään vaiheessa ei vahingoiteta laadukasta raaka-ainetta. Vaikka olemassa oleva halli toi omat haasteensa suunnitteluun, tilaan saatiin kuitenkin mahtumaan kaikki linjan vaatimat toiminnot. Ennen toimitusta SWM-Woodin henkilökunta saapui Pinomaticin vieraaksi ja henkilöstö koulutettiin uuden linjan käyttöönottoon.

SWM-Wood sijaitsee Mikkelissä ja on yksi johtavista suomalaisista lämpökäsitellyn puun valmistajista. Yhtiö on perustettu 1998 ja se valmistaa korkealaatuista lämpöpuuta laajalla tuotevalikoimalla. Yhtiö on erikoistunut kotimaiseen mäntyyn ja kuuseen sekä oksattomaan radiata-mäntyyn. Yhtiö on lämpökäsitellyn puun asiantuntija, jonka tunnistaa Thermowood-tavaramerkistä.

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Woodin kertopuuta (LVL) valmistava linja on käynnistetty tuotannolliseen testiajoon Punkaharjun tehtaalla Savonlinnassa. Uusi linja tuottaa vuodessa Kerto® LVL -tuotemerkillä tunnettua viilupuuta 65 000 kuutiometriä. Tehtaan tuotanto kasvaa investoinnin myötä noin 50 prosenttia.

Pinomatic– toimituskokonaisuuden toteutuksessa yhdistyy Metsä Wood:in vahva osaaminen mekaanisesta puunjalostuksesta ja Pinomaticin innovatiiviset ratkaisut sekä kokemus puutuoteteollisuuden laitetoimituksista. Toimituskokonaisuus sisälsi LVL-linjan puristimelta aina valmiiksi paketiksi asti.

Toimitukseen sisältyi koko linjan projektinhoito ja aikataulutus, myös muiden toimittajien laitteiden asennukset sisältyivät Pinomatic toimitukseen. Linjan asennus alkoi marraskuun puolivälissä ja linjaa käynnistettiin helmikuun puolivälissä, eli asennusaika oli vain kolme kuukautta.

Pinomaticin valinta toimittajaksi perustui yrityksen kykyyn tarjota innovatiivisia ratkaisuja Metsä Wood:in vaatimuksiin sahauslinjan suhteen. Pinomatic toimitti myös Metsä Wood Lohjan tehtaalle lähes vastaavan linjan vuonna 2016. Toimitus oli jo tuolloin onnistunut ja se vahvisti Pinomaticin myös uuden linjan toimittajaksi.

Toimitamme materiaalinkäsittelylaitteita puualan yrityksille ympäri maailmaa. 30 vuoden kokemuksella!