Toimitamme materiaalinkäsittelylaitteita puualan yrityksille ympäri maailmaa

Pinomatic Oy on tehnyt Nerkoon Höyläämön – Kihniöllä sijaitsevan perheyrityksen, kanssa yhteistyötä jo pitkään. Nerkoon Höyläämö käyttää tuotannossaan vuodessa noin 45 000 m3 puutavaraa, kuusi- ja mäntypuuta. Yhtiö tuottaa ulko- ja sisälevyjä ja -listoja sekä kyllästettyjä tuotteita. Pinomatic toimitti yritykselle ensimmäisen toimituksensa, maalauslinjan mekanisoinnin jo 15 vuotta sitten. Sen jälkeen yhteistyötä on tehty tasaiseen tahtiin – mm. viimeisimpinä vuoden 2019 alkupuolella toimitettu höylälinja ja vuonna 2020 puutavaranipun purkulaitteisto.

Uusi investoitu höylälinja on yksi kolmesta tehtaalla sijaitsevasta höylälinjasta. Tällä linjalla ajetaan pääasiassa pienempiä tuote-eriä ja nopeita toimituksia, joten linjan automaatioon on panostettu. Linja asennettiin uuteen 650 m2 rakennukseen, joka rakennettiin varta vasten linjan tarpeiden mukaan.

Vuosien varrella yhteistyössä on tehty monia erilaisia projekteja, jotka ovat toteutuneet kokonaisuudessaan hyvin. Nerkoon Höyläämön tuotantoa on kehitetty useilla yhteisillä projekteilla. Aikataulussa on pysytty ja muutostarpeet on ratkaistu onnistuneesti. Jokainen projekti on viety loppuun onnistuneesti.

CLT Plant Oy aloitti clt-levyjen tuotannon syksyllä 2018 Kauhajoella Etelä-Pohjanmaalla. Alue on tunnettu yrittäjähenkisyydestään ja tämäkin on osoitus miten ja yhteishengen voimin isokin hanke lähtee liikkeelle. Yrityksessä on mukana useita osakkeenomistajia, joista valtaosa on paikallisia yksityishenkilöitä ja yrityksiä. Tehdas on kolmas perustettu tuotantoyksikkö clt:n valmistukseen Suomessa.

Investointipäätöstä tehdessä tavoite oli valmistaa 3,5mx16m levyä . Toimittajaksi etsittiin kotimaista valmistajaa (mekanisointi ja turvallistaminen), jonka osaaminen ja projektinjohtokyky on riittävän laadukas projektin toteutukselle, jolloin paikkakuntalainen Pinomatic Oy valikoitui mm. referenssien, osaamisen ja ideointikyvyn vuoksi. Pinomaticin toimitukseen sisältyi tehtaan esisuunnittelu: sovitus tuotantotiloihin, kapasiteettilaskelmat sekä varsinaiset mekanisointilaitteet.

Toimitusprosessi oli normaalista toimituksesta poikkeava, koska CLT Plant ja Pinomatic Oy sijaitsevat samalla paikkakunnalla. Laitteet kasattiin ja asennettiin sekä koekäytettiin asiakkaan tiloissa ja jo alkuvaiheessa nähtiin mahdolliset muutostarpeet. Näin toimien tehtaan henkilökunta tutustui laitteisiin ja käynnistysvaiheen oppimisprosessi voitiin minimoida ja saatiin laitteet nopeasti tuottavaan ajoon.

”Pinomaticin valinta toimittajaksi perustui heidän kykyyn tarjota innovatiivisia ratkaisuja meidän vaatimuksiimme sahauslinjan suhteen Lohjan Kertopuutehtaalle.”

Metsä Wood, Eero Lampola

Kontiotuotteen uudella tuotantolinjalla valmistetaan Kontiotuotteen painumatonta SmartLog-hirttä. Kontiotuotteen mukaan hirrelle on suurta kysyntää kotimaan markkinoiden lisäksi myös maailmanlaajuisesti. Tällä hetkellä Kontiotuote toimittaa Suomen lisäksi rakennuksia vuosittain noin kolmeenkymmeneen eri maahan, Ranska, Venäjä, Japani ja Ruotsi ovat suurimpia vientimaita. Investointi tulee lähes kaksinkertaistamaan Kontiotuotteen hirsituotannon kapasiteetin. Maailman ainoana hirsitalotuottajana Kontiotuote jalostaa ja tuottaa puutuotteet itse, tukista valmiiksi lopputuotteeksi saakka.

SmartLog–hirren valmistuslinja on ensimmäinen laatuaan maailmassa ja tämä tosiasia asetti erityisiä vaatimuksia hankinnalle. Etsittiin alan parhaita osaajia ja laitetoimittajia laajasti ympäri maailmaa ja lopulta löydettiin tarvittava osaaminen Suomesta. Sloveniasta toimitettua höylää lukuun ottamatta kaikki laitteet on suunnitellut ja toimittanut kauhajokinen Pinomatic Oy.

Toimitukseen sisältyi painumattoman hirren valmistuslinja kokonaisuudessaan. Käytetty teknologia perustuu pääosin suomalaiseen osaamiseen ja on työllistänyt suomalaisia. Aikataulullisesti ja teknologisesti haastava projekti onnistui erinomaisesti yhteistyössä Pinomatic Oy:n kanssa. Kontiotuotteen pitkän ja vahvan osaamisen pohjalta uudelle tuotantolinjalle asetettiin korkeat vaatimukset, joihin Pinomatic vastasi innovatiivisilla ja asiakaskohtaisesti suunnitelluilla ratkaisuilla ja korkealla automaatiotasolla.

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Woodin kertopuuta (LVL) valmistava linja on käynnistetty tuotannolliseen testiajoon Punkaharjun tehtaalla Savonlinnassa. Uusi linja tuottaa vuodessa Kerto® LVL -tuotemerkillä tunnettua viilupuuta 65 000 kuutiometriä. Tehtaan tuotanto kasvaa investoinnin myötä noin 50 prosenttia.

Pinomatic– toimituskokonaisuuden toteutuksessa yhdistyy Metsä Wood:in vahva osaaminen mekaanisesta puunjalostuksesta ja Pinomaticin innovatiiviset ratkaisut sekä kokemus puutuoteteollisuuden laitetoimituksista. Toimituskokonaisuus sisälsi LVL-linjan puristimelta aina valmiiksi paketiksi asti.

Toimitukseen sisältyi koko linjan projektinhoito ja aikataulutus, myös muiden toimittajien laitteiden asennukset sisältyivät Pinomatic toimitukseen. Linjan asennus alkoi marraskuun puolivälissä ja linjaa käynnistettiin helmikuun puolivälissä, eli asennusaika oli vain kolme kuukautta.

Pinomaticin valinta toimittajaksi perustui yrityksen kykyyn tarjota innovatiivisia ratkaisuja Metsä Wood:in vaatimuksiin sahauslinjan suhteen. Pinomatic toimitti myös Metsä Wood Lohjan tehtaalle lähes vastaavan linjan vuonna 2016. Toimitus oli jo tuolloin onnistunut ja se vahvisti Pinomaticin myös uuden linjan toimittajaksi.

Pinomatic Oy toimitti SWM-Woodille uuden combilinjan maaliskuussa 2019. Investoinnilla SWM-Wood nopeutti rimoitusta ja paketointia. Linjan uudet ja tehokkaat ratkaisut käsittelevät varsinkin leveitä sahatavarakappaleita hellävaraisemmin.

Combilinja on Pinomaticin ensimmäinen toimitus SWM-Woodille. Linja suunniteltiin alusta lähtien yksilöllisesti asiakkaan tarpeisiin. Linjaa ideointiin asiakkaan kanssa pitkään ja lopulta löydettiin oikeat ratkaisut. Pitkäjänteisen suunnittelun lähtökohtana oli linjan helppokäyttöisyys ja se, että lämpökäsitellylle puulle on tärkeää niin hellävarainen käsittely, että missään vaiheessa ei vahingoiteta laadukasta raaka-ainetta. Vaikka olemassa oleva halli toi omat haasteensa suunnitteluun, tilaan saatiin kuitenkin mahtumaan kaikki linjan vaatimat toiminnot. Ennen toimitusta SWM-Woodin henkilökunta saapui Pinomaticin vieraaksi ja henkilöstö koulutettiin uuden linjan käyttöönottoon.

SWM-Wood sijaitsee Mikkelissä ja on yksi johtavista suomalaisista lämpökäsitellyn puun valmistajista. Yhtiö on perustettu 1998 ja se valmistaa korkealaatuista lämpöpuuta laajalla tuotevalikoimalla. Yhtiö on erikoistunut kotimaiseen mäntyyn ja kuuseen sekä oksattomaan radiata-mäntyyn. Yhtiö on lämpökäsitellyn puun asiantuntija, jonka tunnistaa Thermowood-tavaramerkistä.

 

 

 

 

E.T. Listat on suomalainen rakentamisen ja sisustamisen vahva osaaja. Yritys valmistaa rakennuslistoja ja -profiileita sekä sisustuspaneeleita ja luonnonpuulattioita. E.T. Listat on perustettu 1972. Pitkä kokemus ja määrätietoinen kehitystyö on tehnyt ET-Listat-merkistä alan laatu- ja markkinajohtajan. 

Pinomaticin ja E.T. Listat Oy:n yhteistyö on ollut pitkäikäistä jatkuen yli 20 vuotta. Tuotantoautomaatiota on toimitettu yrityksen lähes jokaiseen tuotantovaiheeseen. Yritys on kehittänyt määrätietoisesti tuotantomenetelmiään ja panostanut voimakkaasti tuotannon automatisointiin. Tässä kehitystyössä Pinomatic on ollut mukana.

ET-Listat investoi mm. sormijatkoksen kapasiteetin kasvattamiseen ja tuotannon tehokkuuden lisäämiseen ja hankki uuden sormijatkos- ja vannesahalinjan. Pinomaticin toimitus sisälsi mm. nipunpurkulaitteiden, automaattisen ladonnantekolaitteiston, kuljettimien ja syöttölaitteistojen lisäksi kaksi suuritehoista Pinomatic CC-760 S optimoivaa katkaisusahaa sekä Pinomatic WoodVision Evo4 skannerin.

E.T. Listat Oy:n myynti- ja ostojohtaja Pasi Rautio: ”Olemme saaneet Pinomaticista pikäaikaisen ja luotettavan kumppanin. Investointimme tuloksena saimme sormijatkoksen kapasiteetin kasvamaan. Nykyään kaikki sormijatketaan, jotta saadaan tuote oikeanpituiseksi. Sormijatkettu puutavara menee pintakäsittelyyn höylille ja maalaamolle ja saadaan pidemmälle jatkojalostettuja tuotteita. Aiemmin töitä tehtiin kolmessa vuorossa eikä sekään riittänyt, joten sen vuoksi tarvittiin automaatiota ja lisää tehoa tuotantoon. Projekti on sujunut oikein hyvin eikä mitään yllätyksiä ole tullut.”

Toimitamme materiaalinkäsittelylaitteita puualan yrityksille ympäri maailmaa. 30 vuoden kokemuksella!