Sanna-Mari Vakkuri

Pinomatic Oy delivers a wood processing plant for Vaaran Palkki Oy in Tervola, Finland

May 5, 2020 Pinomatic Oy has made a cooperation agreement with Vaaran Palkki Oy that covers the automation of the wood processing production in the new processing plant. Pinomatic delivery includes finger jointing line, a production line for non-settling log and a planning line for the final product. Delivery includes the whole production process: timber …

Pinomatic Oy delivers a wood processing plant for Vaaran Palkki Oy in Tervola, Finland Lue lisää »

Pinomatic Oy toimittaa puunjalostuslaitoksen Vaaran Palkki Oy:lle Tervolaan

4.5.2020 Pinomatic Oy on tehnyt Vaaran Palkki Oy:n kanssa yhteistyösopimuksen uuden jalostustehtaan koko puunjalostustuotannon automatisoimisesta. Pinomaticin toimitukseen kuuluu sormijatkoslinja, painumattoman hirren valmistuslinja, sekä lopputuotteen höyläyslinja. Toimitus sisältää siis koko jalostustuotantoprosessin; puutavaranippu tuodaan linjan alkupäähän ja se jalostetaan automaattisessa prosessissa liimatuiksi tuotteiksi. Uudessa jalostustehtaassa tuotetut tuotteet menevät loppuasiakkaille, kuten hirsitalovalmistajille, talotehtaille, sekä muille jakelukanaville. Kauppa on …

Pinomatic Oy toimittaa puunjalostuslaitoksen Vaaran Palkki Oy:lle Tervolaan Lue lisää »

Компания Pinomatic расширяет ассортимент своей продукции для глубокой деревообработки

25 марта 2020 г. В марте Pinomatic приобрела технологии производства клееного бруса для домостроения у компании Makron Oy. После приобретения компания Makron передаст компании Pinomatic все оборудование и права на продукцию, техническое обслуживание, запасные части и модернизацию. Машины и программное обеспечение для производства  домов из клееного бруса отлично подходят Pinomatic, поскольку они дополняют текущий ассортимент …

Компания Pinomatic расширяет ассортимент своей продукции для глубокой деревообработки Lue lisää »

Pinomatic élargit sa gamme de produits issus de la transformation des grumes.

25 mars 2020 En mars, Pinomatic a acquis la technologie de production des maisons en bois ronds de la société Makron Oy. L’acquisition transfèrera à Pinomatic tous les droits rattachés aux grumes et aux produits de Makron, ainsi que la maintenance des machines, les pièces détachées et les mises à niveau. Les machines et les …

Pinomatic élargit sa gamme de produits issus de la transformation des grumes. Lue lisää »

Pinomatic expande su gama de productos en para el proceso terciario de procesamiento maderero

25 de marzo de 2020 En marzo, Pinomatic compró las tecnologías de la planta productiva maderera de Makron Oy. La adquisición transferirá toda la producción maderera y los derechos de la misma de Makron a Pinomatic, así como el mantenimiento de las máquinas, piezas de recambio y mejoras. Las máquinas para construcción de casas de …

Pinomatic expande su gama de productos en para el proceso terciario de procesamiento maderero Lue lisää »

Pinomatic expands its product range in the further processing of logs

March 25, 2020 In March, Pinomatic purchased the log house production technologies from Makron Oy. The acquisition will transfer all log and product rights from Makron to Pinomatic, as well as machine maintenance, spare parts and upgrades. The log house production machines and software fit Pinomatic well as they complement the company’s current product range. …

Pinomatic expands its product range in the further processing of logs Lue lisää »

Pinomatic laajentaa hirren jatkojalostuksen tuotevalikoimaa

25.3.2020 Pinomatic Oy on ostanut maaliskuussa hirsitalotuotannon teknologiat Makron Oy:ltä. Kaupan myötä kaikki hirsiteknologian tuote- ja markkinaoikeudet siirtyvät Makronilta Pinomaticille, kuten myös koneiden huollot, varaosat ja päivitykset. Hirsitalotuotannon koneet ja ohjelmistot sopivat Pinomaticille hyvin, koska ne täydentävät yrityksen nykyistä tuotevalikoimaa. Tämä mahdollistaa Pinomaticille yhä paremmat mahdollisuudet vahvistaa tarjontaa hirsitaloteollisuudelle sekä kotimaahan että kasvaville vientimarkkinoille. Pinomatic …

Pinomatic laajentaa hirren jatkojalostuksen tuotevalikoimaa Lue lisää »