Olet tässä  >  Tuotteet  >  Valvomo-ohjelmistot

VALVOMO-OHJELMISTOT

Pinomaticin toimituksissa on yleistynyt niin sanotun valvomo-ohjelmiston (SCADA) käyttö, minkä ansiosta koko linjan ohjaus saadaan liitettyä yhteen pisteeseen. Tällöin Pinomatic vastaa usein myös kokonaisvaltaisesta ohjauksesta, kun mukana on myös muiden laitetoimittajien koneita, jotka tulevat mukaan valvomo-ohjelmiston ohjaukseen.

Pinomaticin toimittaman valvomo-ohjelmiston avulla linjan käyttöaste saadaan nousemaan huomattavasti keskitetyn ohjauksen ansiosta. Aseteajat lyhenevät kun ne voidaan tehdä yhdestä paikasta ja mahdolliset häiriötilanteet saadaan nopeasti paikallistettua ja siten purettua käyttämättä aikaa häiriön etsintään. Valvomo-ohjelmistoon voidaan liittää myös muilta toimittajilta linjaan tulevat työstökoneet tai laitteet. Uusissa koneissa tämä ohjausominaisuus löytyy lähes poikkeuksetta.

Tuotteille omat reseptit

Kaikille linjalla työstettäville tuotteille voidaan tehdä oma ajosuunnitelma ja tallentaa esimerkiksi Excel-muodossa tiedostoon, josta erän tiedot noudetaan. Kun tiedosto on noudettu valvomotietokoneelle, siitä muodostuu resepti, jonka tietojen perusteella ohjataan linjan koneita.

Valvomon ajosuunnitelmasta muodostetulla reseptillä ovat esimerkiksi kuljetinnopeudet, laitteiden asetukset, ynnä muut tekniset asetukset. Kun linjalla työstettävä tuote vaihtuu, linjan tekniset asetukset saadaan muutettua helposti, vain reseptitiedostoa vaihtamalla, yhdeltä päätteeltä. Ajosuunnitelmaa voidaan muuttaa vielä valvomon päätteeltä tai koneiden asetuksia tarkistaa ja muuttaa myös ajon aikana. Kun ajoerä on ajettu loppuun, voidaan se kuitata ajetuksi sekä liittää siihen todelliset ajomäärät hylky- ja laatutietoineen. Samaan järjestelmään liitetään laitteiden tilatietojen lisäksi mahdolliset häiriöt, ruuhkatilanteiden hälytykset ja turvapiirien tilatiedot.

Valvomo-ohjelmiston tuoma huomattava hyöty on asetteen teon nopeus ja se että uutta tuotetta voidaan alkaa syöttämään linjalle heti kun uusi resepti on otettu käyttöön. Tämä korostuu etenkin pitkillä linjoilla, kuten pintakäsittelylinjoilla. Ohjelmistoja on toimitettu myös muun muassa palkkilinjoille, höylälinjoille, sahauslinjoille ja elementtilinjoille.

Ohjelmistosta saadaan erilaiset tilastot ja raportit, esimerkiksi hylky, juoksumetrit, kappalemäärät, kuutiot, ajonopeudet ja niin edelleen. Asiakaskohtaisesti kartoitetaan mitä tuotannon tilastointi- tai seurantaominaisuuksia asiakas haluaa. Ohjelmiston avulla linjan ylläpito voidaan laajentaa koskemaan myös koneiden käyttöastetta ja kunnon valvontaa.